Charakterystyka diody zenera w kierunku zaporowym

Pobierz

Złączem PN nazywamy bryłę półprzewodnika utworzoną przez dwa graniczące ze sobą obszary typu P oraz N. Charakterystyczną cechą każdego złącza PN, mającą istotne znaczenie dla jego działania, jest rozkład domieszek w .. Dioda Zenera, która stosowana jest w przypadku polaryzacji zaporowej (momencie przebicia wstecznego), czyli po podłączeniu anody diody do ujemnego bieguna.Z charakterystyki diody Zenera I-U zobaczyć można, że dioda Zenera w przypadku polaryzacji zaporowej posiada obszar, w którym napięcie pozostaje niemal na stałym poziomie, bez względu na stopień .Dioda Zenera (inaczej: stabilistor) - odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p-n.Po przekroczeniu napięcia przebicia ma miejsce nagły, gwałtowny wzrost prądu.W kierunku przewodzenia (anoda spolaryzowana dodatnio względem katody) zachowuje się jak normalna dioda, natomiast przy polaryzacji zaporowej (katoda spolaryzowana .ch-ki diody w kierunku zaporowym Podać własne wnioski.. Schemat połączenia diody w kierunku zaporowym.- bardzo mała rezystancja w kierunku przewodzenia i bardzo duża w kierunku zaporowym - bezzwłoczna reakcja na impulsy czyli brak opóźnień i zniekształceń impulsów Ważne parametry dynamiczne: - czas przełączania t rr (ładunek przełaczania Q rr) przy określonych warunkach: wysterowaniu i obciążeniu diody - pojemność diody przy określonej częstotliwości i określonym napięciu wstecznymSymbol graficzny diody Zenera przedstawiony jest na rys. 3.6, a charakterystyka tej diody na rys. 3.7..

Wyznaczenie charakterystyki I=f(U) dla diody połączonej w kierunku zaporowym.

Zmontować układ przedstawiony na rysunku 2.. W czasie tr dioda przewodzi wDiody wykorzystujące efekt Zenera.. W kierunku przewodzenia zachowuje się jak normalna dioda, natomiast przy polaryzacji zaporowej może przewodzić prąd po przekroczeniu określonego napięcia na złączu, zwanego napięciem przebicia.. Poza tym zmiany napięcia Zenera w funkcji temperatury powinny być możliwie małe.. Dioda prostownicza wytwarzana jest na płytce monokryształu krzemu lub germanu, korzystając z technologii dyfuzyjnej.. Podobne diody lawinowe stosuje się w układach zabezpieczających przed przepięciami, mają one dużą zdolność absorbowania energii.W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody.. Jak widać na rys. 3.7 stabilizacja na diodzie zenera polega na tym, że dużym zmianom prądu diody D I D towarzyszą bardzo małe zmiany spadku napięcia D U AK i przyjmuje się, że napięcie na diodzie nie zmienia się i jest równe napięciu Zenera U Z .Charakterystyka diody w kierunku zaporowym musi wykazać bardzo wyraźne przegięcie.. Wprowadzenie Diodami Zenera nazywamy diody przeznaczone do zastosowań w układach stabilizacji napięć, w układach ograniczników, jako źródła napięć odniesienia itp. Za działanie diody Zenera odpowiedzialne są dwa podstawowe .8) Korzystając z oscylogramów przebiegów napięć dla diody Zenera policzyć wartość natężenia prądu płynącego przez diodę I D w kierunku przewodzenia i zaporowym oraz spadek napięcia na diodzie U D, pamiętając, że: 𝐼𝐷= 𝑈𝑤𝑦 , 𝐷= 𝑤 − 𝑤𝑦, gdzie R = 1 k (por. 0.7 V mA Vz Rys. 2 Charakterystyka diody Zenera w kierunku zaporowym Nieliniowa charakterystyka diody prostowniczej znajduje zastosowanie min..

Równanie (1), zwane1 Rzeczywista i uproszczone charakterystyki krzemowej diody prostowniczej.

kondensator C polaryzuje diod ęD1 w kierunku zaporowym.. Wykorzystuje sięDioda prostownicza.. Dla napięć niższych współczynnik temperaturowy napięcia Zenera jest ujemny, dlaDiody Zenera (stabilistory) mają określone napięcie w kierunku zaporowym, przy którym zaczyna gwałtownie wzrastać ich prąd wsteczny.. U podstaw działania diod leżą zjawiska jakie zachodzą w złączu PN.. W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny o bardzo małej wartości.dioda zenera w kierunku zaporowym wykazuje takie same właściwości co dioda prostownicza ale w kierunku zaporowym odłoży sie na niej napięcie równe napięciu znamionowemu, a poza tym dioda zenera w kierunku przewodzenia może przewodzić o wiele mniejszy prąd niż jaś zwykła dioda prostownicza np.Jeśli spojrzysz na charakterystykę napięciowo-prądową diody Zenera (w III ćwiartce - w obszarze jej pracy w kierunku zaporowym, czyli tam gdzie masz efekt Zenera) to zauważysz, że obszar pracy jest linią prawie pionową.Politechnika Warszawska, Zakład Telekomunikacji w Transporcie.. Dioda Zenera Diody stabilizacyjne (stabilitrony), zwane diodami Zenera, stosuje się w układach stabilizacji napięć, w ogranicznikach amplitudy, w układach źródeł napięć odniesienia itp. Są wykorzystywane w układach stabilizacji napięcia..

Dioda Zenera - odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p-n.

Cechą charakterystyczną jest wyłącznie jednokierunkowy przepływ prądu od anody do katody.. W praktyce, w zależności od sposobu wykonania, występuje większa lub mniejsza różnica między rezystancją mierzoną przy przepływie prądu w kierunku od anody do katody (kierunek przewodzenia - mała .Dioda Zenera zachowuje si ę przy polaryzacji w kierunku przewodzenia tak, jak normalna dioda prostownicza.. Przy wykonywaniu połączeń wykorzystać układ pomiarowy z naniesionym schematem połączeń.. charakterystyki prądowo-napięciowej, w którym następuje gwałtowny wzrost prądu przy polaryzacji zaporowej.. Na rysunku dioda zaczyna przewodzi ć po .Rys.3 Charakterystyka prądowo napięciowa złącza pn; U z napięcie Zenera dla diody Zenera IV.2.3 Złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia JeŜeli wartość bezwzględna zewnętrznej róŜnicy potencjałów jest większa od wartości bezwzgCharakterystyka diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym: Dopuszczalne straty mocy na diodzie: Charakterystyka diody Zenera: mnościowej: Charakterystyka diody tunelowej: Oznaczenia na schematach diod: a) dioda uniwersalna prostownicza b) dioda Zenera c) dioda pojemnościowa d) dioda Schotky e) dioda tunelowa Model diody w kierunku .Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej..

W kierunku zaporowym nie przewodzi prądu a ż do napi ęcia Zenera - po przekroczeniu tego napi ęcia zaczyna przewodzi ć.

Z powyższej charakterystyki I-U możemy zobaczyć, że dioda Zenera w polaryzacji zaporowej (Reverse Bias) ma obszar, w którym napięcie jest niemal stałe, niezależnie od natężenia płynącego przez nią prądu.Na Rys. 6 przedstawiono charakterystykę diody Zenera spolaryzowanej w kierunku zaporowym wraz z jej podstawowymi parametrami.. Żeby układ działał, napięcie zasilające musi być wyższe od napięcia diody czy diod Zenera (zależnie.Dioda - jest elementem elektronicznym wyposażonym w dwie elektrody - anodę i katodę.. Przy niewielkich napięciach podstawową rolę odgrywa zjawisko Zenera, w zakresie od 5 do .Dioda Zenera jest używana w polaryzacji zaporowej (inaczej: w zakresie przebicia wstecznego), czyli po podłączeniu jej anody do ujemnego bieguna zasilania.. Trzy podstawowe parametry diod stabilozacyjnych to: - napięcie stabilizacji U Z (nazywane również napięciem Zenera), definiowane jako napięcie odpowiadające umownej wartości prąduDioda 3 II.. Najlepsze parametry termiczne mają diody w zakresie napięć Zenera 5,6 - 6,2 V. Diody Zenera zwane są też diodami stabilizacyjnymi, stabilitronami lub stabilistorami.Zagadnienia: złącze p-n, dioda Zenera, charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera, dioda tunelowa.. Podać wykaz użytych przyrządów.. Dioda Zenera najcz ęściej pracuje przy polaryzacji zaporowej.. Występuje w diodzie ze złączem PN, spolaryzowanej w kierunku zaporowym, gdy pole elektryczne .Dla diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia (U > 0), natężenie prądu narasta wykładniczo w funkcji przyłożonego napięcia, dla polaryzacji zaporowej (U < 0) przez diodę przepływa niewielki prąd wsteczny I = Io niezależny od napięcia.. Nietypowe zjawisko przebicia elektrycznego odkryte przez amerykańskiego fizyka Clarenca Melvina Zenera, pozwoliło na stworzenie unikatowego rodzaju urządzenia półprzewodnikowego, jakim jest dioda Zenera.Efekt Zenera jest rodzajem przebicia elektrycznego.. Natomiast przy polaryzacji w kierunku zaporowym dioda krzemowa ma mniejszy prąd nasycenia, przez co jest lepszym przybliżeniem diody idealnej.Diody są to elementy dwu-końcówkowe o nieliniowej i niesymetrycznej charakterystyce.. Dioda stabilizacyjna wykorzystuje zjawisko Zenera i/lub zjawisko powielania lawinowego, występujące podczas zaporowej polaryzacji złącza PN.Diody Zenera dla podniesienia napięcia łączymy w szereg, diody ustawiamy w kierunku zaporowym, czyli katodę diody (-) do plusa, anodę do minusa zasilania ( oczywiście jakiś opornik w szereg )..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt